Dierenartsenpraktijk Bas Steltenpool

Wildlife

Er is  een speciale plek in de praktijk voor de wat meer exotische dieren in de polder. In de natuurgebieden bevinden zich veel grote grazers (Konikpaarden, verschillende soorten runderen en schapen, hertensoorten), welke ook van tijd tot tijd diergeneeskundige zorg nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren is er mogelijkheid tot verdoven op afstand, met een verdovingsgeweer. Hierdoor kan de dierenarts het dier verdoven op een veilige manier, voor zowel het dier als voor hemzelf. De praktijk beschikt over veel kennis en kunde op het gebied van verdoving en wordt regelmatig geconsulteerd, dit resulteert erin dat verdoving op afstand plaatsvind door heel Nederland.

De praktijk bewaakt samen met Het Flevoland de diergezondheid in het natuurpark Lelystad, waar je bijvoorbeeld wisenten, elanden en Przewalskipaarden kunt vinden. Om de beste zorg te garanderen heeft de praktijk dus ook regelmatig contact over de verschillende dieren en helpt waar nodig. Ditzelfde geldt voor de begeleiding van de Konikpaarden in het Horsterwold, waarbij regelmatig overleg plaatsvind met de boswachters van Staatsbosbeheer over de gezondheid van de kudde. Zo worden op verschillende plekken in Flevoland snel problemen gesignaleerd en direct aangepakt waar nodig. Ook weet de politie en brandweer ons te vinden bij problemen met wild op bijvoorbeeld snelwegen en woonwijken, waarbij we zorg dragen voor het dier en ook de veiligheid van de mens.